Sefazol  
SANAL ECZANE.8K.COM
SEFAZOL FLAKON
SEFAZOL FLAKON 250 mg
SEFAZOL FLAKON 500 mg
SEFAZOL FLAKON 1000 mg
M.NEVZAT

ETKEN MADDE:Cefazolin sodium 250-500-1000 mg
ENDİKASYON: Duyarlı bakterilerin neden olduğu; KBB enfeksiyonları, alt solunum yolları enfeksiyonları, genito-üriner sistem enfeksiyonları, gastro-intestinal sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, bakteriyel endokardit, septisemi ve diğer enfeksiyonlarda kullanılır. Etki spektrumu arasında staphylococcus aureus, staphylococcus albus, b - hemolitik streptokok, streptococcus faecalis, diplococcus pneumoniae, corynebacterium diphtheriae, clostridium tetani, clostridium perfringens gibi gram (+) bakteriler ve haemophilus influenzae, escherichia coli, salmonella, shigella, proteus mirabilis, klebsiella, enterobacter aerogenesa, neisseria meningitidis, neisseria gonorhoeae gibi gram (-) bakterilere etkilidir.
DOZ: Erişkinlere; pnömokoksik pnömonilerde 2x500 mg, akut üriner sistem enfeksiyonlarında 2x1 g, gram (+) bakterilerin neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 2x250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 2x500 mg-1 g kullanılır. Çocuklarda; hafif enfeksiyonlarda 25-50 mg/kg/gün (8-12 saatte bir), şiddetli enfeksiyonlarda 100 mg/kg/gün (8-12 satte bir) olarak uygulanır. Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda uygulama; erişkinlere; 500 mg yükleme dozundan sonra idame dozlar BUN veya kreatinin klirensine göre ayarlanır.
KONTRENDİKASYON: Sefalosporinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
DİKKAT: İlaç ateşi, deri döküntüleri, vulvar pruritus ve eozinofili, nötropeni, lökopeni, trombositopeni, pozitif direkt ve indirekt Coombs testi, renal ve hepatik yetmezlik görülmeksizin alkali fosfataz, SGOT, SGPT ve BUN değerlerinde geçici artışlar, bulantı, kusma, diyare, anoreksi ve oral kandidiazis, genital ve anal kaşıntı, genital moniliazis, vajenit; IM uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesinde ağrı, bazı durumlarda indurasyon ve flebit görülebilir. Hamilelerde, yeni doğanlarda ve 1 aylıktan küçük çocuklarda kullanım emniyeti henüz kanıtlanmamıştır.
TİCARİ ŞEKLİ: 1 flakonluk ambalajlarda. 
EŞDEĞERLERİ:
CEFAMEZİN FLAKON 500-1000 mg,
CEFOZİN FLAKON 250-500-1000 mg,
MAKSİPORİN FLAKON 250-500-1000 mg.